آلبوم من ◂ محرم 1392- نوشهر-هیات عاشقان ثارالله
محرم سال 1392 در شهرهای نوشهر و چالوس منبر داشتم-به هم نزدیک بودند و بلافاصله بعدازجلسه اول به جلسه دوم می رفتم. الحمدلله