آلبوم من ◂ محرم 1391 هیات شاهزاده قاسم بن الحسن کرج
محرم قشنگی بود، ساعت حدود یک شب تازه منبر من شروع میشد و حدود دو هزا نفر جوان سراپا شور و شعور در این جلسه حاضر بودند.مداح جلسه کربلایی مجید طراقی بود