آلبوم من ◂ شیخ مهدی شریف در اینستاگرام
اینستاگرام یک شبکه اجتماعی جهانی است و حضور اهالی دین، در آن ضروری است. بنده هم به اندازه بضاعتم حضور دارم