چه شد به اینجا رسیدیم؟ خدا حافظ اسلام!
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار از چگونگی برپایی سقیفه سخن خواهیم گفت که بحث نسبتا مفصلی است. امید است انسانهایی حقیقت جو و حقیقت یاب از فرقه های غیر شیعه، از باب توبوا الی الله از این مطالب درس عبرت بگیرند.